veiligheid_12
transport logistiek Sterckwijck veiligheid arbo

Veiligheidstraining Hoogwerker

Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter moeten worden uitgevoerd. Het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, kantelen van de hoogwerker, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de hoogwerker, met alle gevolgen van dien. Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat, om tijdens het verrichten van werkzaamheden op hoogte of tijdens klimmen en dalen, te vallen, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Hoogwerkers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van hoogwerkers en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Inhoud

Praktijk

 • Gebruiksgereed maken
 • Preventieve controle en onderhoud
 • Bediening
 • Manoeuvreren
 • Veiligheidsaspecten
 • Opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto

Theorie

 • Wet- en regelgeving
 • Soorten hoogwerkers met bijbehorende specificaties
 • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem (keuring etc)
 • Werking
 • Technische basiskennis van het systeem
 • Bediening
 • Veiligheidsaspecten

Soort examen
Schriftelijk
Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen, maar werkervaring in de branche is een pré.

Duur

2 dagdelen

Waarde nascholing

7 uur
Cursusplaats
Diverse plaatsen in Nederland of in-company op uw bedrijf.

Lesdata

Klik hier voor het volledige overzicht.

Kosten open inschrijving

Op aanvraag.

Kosten in-company

Informeer naar de mogelijkheden.

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

 • Volledig ingevuld inschrijfformulier
 • Kopie rijbewijs of paspoort

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar info@sterckwijckbv.nl of bel 0485 362 404.

 

terug

Info