veiligheid_12
transport logistiek Sterckwijck veiligheid arbo

Veilig werken langs de weg

Werken aan of langs de weg brengt risico’s met zich mee. Een wegwerker moet zich van die risico’s bewust zijn. Bovendien moet hij weten welke maatregelen hij moet nemen voor zijn eigen veiligheid en die van de weggebruiker. Deze maatregelen staan in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) dat voor ieder werk langs de weg moet worden opgesteld.
In deze cursus wordt de deelnemer getraind om zowel vanuit zijn eigen gezichtspunt, namelijk de wegwerker, als vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker te kijken naar de veiligheidssituatie.
Van wegwerkers, maar ook van bijvoorbeeld bermwerkers en kabel- en buizenleggers, wordt verwacht dat zij actief meedenken over de veiligheid. In de cursus wordt gekeken naar de rol die van de wegwerker in het V&G-plan wordt verwacht. Bovendien wordt aan de hand van onder meer checklijsten getraind hoe voor een optimale voorbereiding en alerte houding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gezorgd.

Inhoud van de cursus

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Arbo Wet / Arbobesluit
  • Arbeidsinspectie
  • Risico
  • Algemene veiligheidsvoorschriften
  • Wegmarkering / verkeersborden
  • Tekeninglezen

Soort examen
De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.
Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen, maar werkervaring in de branche is een pré.

Duur

Vanaf 2 dagdelen.

Waarde nascholing

7 uur
Cursusplaats
Diverse plaatsen in Nederland of in-company op uw bedrijf.

Lesdata

Klik hier voor het volledige overzicht.

Kosten open inschrijving

Op aanvraag.

Kosten in-company

Informeer naar de mogelijkheden.

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • Volledig ingevuld inschrijfformulier
  • Kopie rijbewijs of paspoort

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar info@sterckwijckbv.nl of bel 0485 362 404.

 

terug

Info