veiligheid_12
transport logistiek Sterckwijck veiligheid arbo

Herhaling Veiligheidstraining Vorkheftruck

De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid. (art.8) Hijs- hefwerktuigen en gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. (7.17c)Uit de risico’s die het werk voor werknemers oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Risico inventarisatie en evaluatie) zal kunnen worden afgeleid voor welke werknemers onderricht nodig is en van welke aard.
Of aanpassing van het onderricht en opnieuw verstrekken daarvan nodig is zal in elk geval moeten worden nagegaan als er sprake is van:
• Functiewijziging en/of wijziging van de werkzaamheden, werkmethoden of werkomstandigheden.
• Wijziging in maatregelen die in het bedrijf of de inrichting zijn.
• En wijziging in aard en omvang van risico’s in het werk voor veiligheid, gezondheid en welzijn.
• Voorts als uit ervaring blijkt dat het eerder gegeven onderricht niet (meer) het effect heeft dat, gezien de risico’s die het werk voor de betrokken werknemers oplevert, gewenst is.

Inhoud van de cursus

In de ochtendsessie wordt onder andere aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de heftruck, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen, interne verkeersregels. In de middagsessie wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf.

Soort examen
Schriftelijk
Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen, maar werkervaring in de branche is een pré.

Duur

1 of 2 dagdelen (Afhankelijk van wat de opdrachtgever wenst)

Waarde nascholing

7 uur
Cursusplaats
Diverse plaatsen in Nederland of in-company op uw bedrijf.

Lesdata

Klik hier voor het overzicht.

Kosten open inschrijving

Op aanvraag.

Kosten in-company

Informeer naar de mogelijkheden.

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag
• Volledig ingevuld inschrijfformulier
• Kopie rijbewijs of paspoort

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar info@sterckwijckbv.nl of bel 0485 362 404.

 

terug

Info