veiligheid_12
transport logistiek Sterckwijck veiligheid arbo

Basisveiligheid VCA

Een veiligheidstraining kan een wezenlijke bijdrage leveren als preventieve maatregel in het voorkomen van ongevallen of het verlagen van het aantal ongevallen of bijna ongevallen.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste bijna ongevallen (geen lichamelijk letsel) en ongevallen (met lichamelijk letsel) plaatsvinden tijdens het werk.
Meestal zijn onveilige handelingen (menselijk falen) de hoofdoorzaak van deze incidenten.

Niet alleen op het gebied van de ARBO wetgeving, maar ook de steeds strengere eisen van de opdrachtgevers met betrekking tot het uitbesteden van werkzaamheden aan derden in de ruimste zin van het woord. Veiligheid hoort bij de vakbekwaamheid en alleen door goede voorlichting en regelmatig opfrissen van de kennis over veiligheidsvoorschriften zijn medewerkers goed toegerust op dit gebied. Na het doorlopen van de opleiding is de cursist in staat onveilige situaties op de werkvloer te onderkennen.

Inhoud van de cursus

  • Arbowet
  • Brand- en explosiegevaar
  • Gereedschap (machines)
  • Werken op hoogte
  • Hijsen en tillen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Werken in gesloten ruimten
  • Risicopreventie/persoonlijke beschermingsmiddelen

Soort examen
De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen. Het bij een goed resultaat uitgereikte officiële certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.
Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen, maar werkervaring in de branche is een pré.

Duur

4 dagdelen

Waarde nascholing

14 uur
Cursusplaats
Diverse plaatsen in Nederland of in-company op uw bedrijf.

Lesdata

Klik hier voor het volledige overzicht.

Kosten open inschrijving

Op aanvraag.

Kosten in-company

Informeer naar de mogelijkheden.

Bijzonderheden
Deelnemers die de opleidingen Basisveiligheid en Veiligheid voor leidinggevenden aansluitend willen volgen, adviseren wij de opleiding Veiligheid voor operationeel leidinggevenden te volgen.

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • Volledig ingevuld inschrijfformulier
  • Kopie rijbewijs of paspoort

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar info@sterckwijckbv.nl of bel 0485 362 404.

 

terug

Info