transport_12
transport logistiek Sterckwijck veiligheid arbo

Herhaling Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke Stoffen (N11(3))

De Europese richtlijn veiligheidsadviseur 96/35 stelt dat ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren, of met dit vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden verrichten, met ingang van het jaar 2000 over een veiligheidsadviseur moeten beschikken.
Volgens randnummer 1.8.3.16 van het ADR is het certificaat van veiligheidsadviseur 5 jaar geldig. De geldigheidsduur van het certificaat wordt automatisch telkens voor 5 jaar verlengd, indien de houder in het laatste jaar van de geldigheidsduur van zijn certificaat een door de bevoegde autoriteit erkende, of voor een door de bevoegde autoriteit erkende controletest is geslaagd.

Inhoud van de cursus

Volgens de Europese Richtlijn is de veiligheidsadviseur in het bijzonder belast met de navolgende taken:

 • nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden.
 • de onderneming van advies dienen bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen.
 • het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten.

Overige taken kunnen zijn:

 • bestudering en opstellen van werkwijzen die de naleving van de voorschriften   betreffende het identificeren van de gevaarlijke goederen ten doel hebben.
 • advisering bij aankoop van vervoersmiddelen of bijzondere  behoeften, zoals uitrustingsstukken, betrekking hebbende op de gevaarlijke goederen.
 • het vaststellen of betrokken werknemers een passende opleiding hebben genoten en aantekeningen daarvan in persoonlijke dossiers zijn opgenomen.
 • het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen.
 • het verrichten van analyses en het zonodig opstellen van rapporten van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken.
 • het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen.
 • het controleren of het personeel dat werkzaamheden met gevaarlijke goederen verricht de beschikking heeft over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies.
 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheids-documenten en -uitrustingen die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoersmiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn.
 • het invoeren van controlemethoden die erop gericht zijn dat de voorschriften met betrekking tot het laden en het lossen worden nageleefd.

Soort examen
Schriftelijk
Vooropleiding en/of toelatingseisen

Diploma Veiligheidsadviseur

Duur

6 dagdelen

Waarde nascholing

21 uur
Cursusplaats
Diverse plaatsen in Nederland of in-company op uw bedrijf.

Lesdata

Klik hier voor het overzicht.

Kosten open inschrijving

Op aanvraag.

Kosten in-company

Informeer naar de mogelijkheden.

Bijzonderheden
Het basis ADR-boek en de officiële wetteksten worden op de eerste cursusdag uitgereikt.
Overige vervoersmodaliteiten op aanvraag

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

 • Volledig ingevuld inschrijfformulier
 • Kopie rijbewijs of paspoort
 • Kopie van het certificaat veiligheidsadviseur.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar info@sterckwijckbv.nl of bel 0485 362 404.

 

terug

Info