arbo_12
transport logistiek Sterckwijck veiligheid arbo

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In vele loodsen en magazijnen worden uiteenlopende gevaarlijke stoffen opgeslagen, overgepakt, afgevuld, intern getransporteerd en geladen en gelost.

Daarom is het noodzakelijk (Art. 8 Arbo-wet) dat de werkgever zorg draagt voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van alle werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken. Zodanig dat er een positieve invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid binnen de arbeidsomstandigheden van het bedrijf.
In het ADR is de verplichting opgenomen dat personen wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

De opleiding moet, afhankelijk van de verantwoordelijkheden en taken van de betrokken persoon, bestaan uit de volgende onderdelen: Algemene bewustmaking, Functie specifieke opleiding en Veiligheidsopleiding

Inhoud van de cursus

 • Wetgeving
 • Toezicht/opsporing
 • Gevaarseigenschappen
 • Gevarenklasse en gevaarsetiketten
 • Verpakking documenten
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Brand- en brandbestrijding
 • Voorkomen ongevallen
 • Kenmerking voertuigen
 • Stuwage/laden/lossen

Soort examen
Schriftelijk
Vooropleiding en/of toelatingseisen

 • Goede beheersing Nederlandse taal
 • Werkervaring in de branche is een prĂ©

Duur

2 dagdelen

Waarde nascholing

7 uur
Cursusplaats
Diverse plaatsen in Nederland of in-company op uw bedrijf.

Lesdata

Klik hier voor het volledige overzicht.

Kosten open inschrijving

Op aanvraag.

Kosten in-company

Informeer naar de mogelijkheden.

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

 • Volledig ingevuld inschrijfformulier
 • Kopie rijbewijs of paspoort

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail naar info@sterckwijckbv.nl of bel 0485 362 404.

 

terug

Info